Vissza az EPA kezdőlapjára 
Back to the EPA homepage
= Archivált kiadvány = Távoli kiadvány = Offline kiadvány

Találatok száma: 5079
Hevesvármegye
politikai lap
https://epa.oszk.hu/02500/02524
1930-1933,1938
EPA-02524
Egy év a szőlőben
havi folyóirat szőlősgazdák számára
https://epa.oszk.hu/02500/02525
1892-1904
EPA-02525
Gyöngyösi katolikus tudósító

https://epa.oszk.hu/02500/02526
1934-1947
EPA-02526
Kisdedóvók és gyermekkertésznők lapja
nevelészeti haviközlöny : kisdedóvók, gyermekkertésznők, néptanítók, házinevelők és gyermekes családok használatára
https://epa.oszk.hu/02500/02527
1882-1883
EPA-02527
Kézműiparosok országos értesítője

https://epa.oszk.hu/02500/02528
1871-1872, 1879
EPA-02528
Mezőgazdasági népoktatás
a Gazdasági Népiskolai Szaktanítók Országos Egyesületének közlönye
https://epa.oszk.hu/02500/02529
1929-1944
EPA-02529
Magyar Umbria
a kapisztránus ferences ifjúság szünidei lapja
https://epa.oszk.hu/02500/02530
1927-1946
EPA-02530
Kodifikáció

https://epa.oszk.hu/02500/02531
2012-
EPA-02531
Kodifikáció és közigazgatás

https://epa.oszk.hu/02500/02532
2012-
EPA-02532
Erdélyi híradó

https://epa.oszk.hu/02500/02533
1835-1848
EPA-02533
Fluentum
nemzetközi gazdaság- és társadalomtudományi folyóirat
https://epa.oszk.hu/02500/02534
2014-
EPA-02534
Acta medicinae et sociologica

https://epa.oszk.hu/02500/02535
2010-
EPA-02535
A Borsodi Tájház közleményei

https://epa.oszk.hu/02500/02536
1997-
EPA-02536
Acta technica Jaurinensis
Győr, transactions on engineering
https://epa.oszk.hu/02500/02537
2008-
EPA-02537
Nemzetbiztonsági szemle

https://epa.oszk.hu/02500/02538
2013-
EPA-02538
Studia iuvenum iurisperitorum
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara hallgatóinak tanulmányai
https://epa.oszk.hu/02500/02539
2001-
EPA-02539
Studia juridica et politica Jaurinensis

https://epa.oszk.hu/02500/02540
2014-
EPA-02540
Hungarian geographical bulletin

https://epa.oszk.hu/02500/02541
2009-
EPA-02541
Acta antiqua
a Magyar Tudományos Akadémia klasszika-filológiai közleményei
https://epa.oszk.hu/02500/02542
1951-2001
EPA-02542
Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
a Magyar Tudományos Akadémia régészeti közleményei
https://epa.oszk.hu/02500/02543
1951-2001
EPA-02543
Archaeologiai közlemények

https://epa.oszk.hu/02500/02544
1859-1899
EPA-02544
Archaeologiai értesítő
a Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottságának közlönye
https://epa.oszk.hu/02500/02545
1868-2001
EPA-02545
Mártélyi hírek
Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa
https://epa.oszk.hu/02500/02546
2014-
EPA-02546
Filológiai közlöny
a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottságának folyóirata
https://epa.oszk.hu/02500/02547
2009-
EPA-02547
Magyar könyvkereskedők évkönyve

https://epa.oszk.hu/02500/02548
1903-
EPA-02548
Magyar zene
zenetudományi folyóirat : a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság lapja
https://epa.oszk.hu/02500/02549
2010-
EPA-02549
Politikatudományi szemle
az MTA Politikatudományi Bizottsága és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont referált folyóirata
https://epa.oszk.hu/02500/02550
1992-
EPA-02550
Magyar munkajog

https://epa.oszk.hu/02500/02551
2014-
EPA-02551
Catastrum
évnegyedes katasztertörténeti folyóirat
https://epa.oszk.hu/02500/02552
2014-
EPA-02552
Iskola a társadalmi térben és időben

https://epa.oszk.hu/02500/02553
2010-
EPA-02553
Sárospataki református lapok
a tiszáninneni reformátusok lapja
https://epa.oszk.hu/02500/02554
2003-2012
EPA-02554
Kálvincsillag
a Magyar Református Egyház lapja
https://epa.oszk.hu/02500/02555
2010-
EPA-02555
Afrika tanulmányok

https://epa.oszk.hu/02500/02556
2007-
EPA-02556
Magyar zene
zenetudományi folyóirat : a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság lapja
https://epa.oszk.hu/02500/02557
2010-
EPA-02557
Kaláris
Mártély Önkormányzatának közéleti-kulturális információs kiadványa
https://epa.oszk.hu/02500/02558
2004-2006, 2010-2013
EPA-02558
Mártélyi hírek
Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa
https://epa.oszk.hu/02500/02559
2014-
EPA-02559
Fluentum
nemzetközi gazdaság- és társadalomtudományi folyóirat
https://epa.oszk.hu/02500/02560
2014-
EPA-02560
Aromatika magazin

https://epa.oszk.hu/02500/02561
2014-
EPA-02561
Buenos @ires-i hírmondó
az Argentínai Magyar Közösség elektronikus hírlevele
https://epa.oszk.hu/02500/02562
2014-
EPA-02562
Tabula (Budapest) (1998)

https://epa.oszk.hu/02500/02563
1998-
EPA-02563
Új nézőpont
történelem, néprajz, társadalomtudomány, honismeret
https://epa.oszk.hu/02500/02564
2014-
EPA-02564
Politikatudományi szemle
az MTA Politikatudományi Bizottsága és az MTA Politikatudományi Intézete[!] folyóirata
https://epa.oszk.hu/02500/02565
1992-
EPA-02565
Magyar munkajog

https://epa.oszk.hu/02500/02566
2014-
EPA-02566
Studia iuvenum iurisperitorum
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara hallgatóinak tanulmányai
https://epa.oszk.hu/02500/02567
2001-
EPA-02567
Kossuth Klub értesítő

https://epa.oszk.hu/02500/02568
2014-
EPA-02568
A Magyar Tudós Társaság évkönyvei

https://epa.oszk.hu/02500/02569
1832-1864
EPA-02569
Alkalmazott matematikai lapok
Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának közleményei
https://epa.oszk.hu/02500/02570
1975-2011
EPA-02570
A Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Matematikai Intézetének közleményei

https://epa.oszk.hu/02500/02571
1952-1954
EPA-02571
A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Kutató Intézetének közleményei

https://epa.oszk.hu/02500/02572
1956-1964
EPA-02572
A perifériáról a centrum
világirodalmi áramlás a 20. század középső évtizedeitől
https://epa.oszk.hu/02500/02573
2003-
EPA-02573
Bodrogközi körkép
a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja
https://epa.oszk.hu/02500/02574
2013-
EPA-02574
Mondd el a véleményed!

https://epa.oszk.hu/02500/02575
2014-
EPA-02575
A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai Osztályának közleményei

https://epa.oszk.hu/02500/02576
1951-1977
EPA-02576
Művészettörténeti értesítő

https://epa.oszk.hu/02500/02577
1952-
EPA-02577
Mórahalmi körkép
Mórahalom város tájékoztató kiadványa
https://epa.oszk.hu/02500/02578
2008-2014
EPA-02578
Tükörkép

https://epa.oszk.hu/02500/02579
2014-
EPA-02579
Térségi tükör
közéleti információs havilap
https://epa.oszk.hu/02500/02580
2007-
EPA-02580
Henszlmann-lapok
a budapesti kir. m. Pázmány Péter Tud. Egy. művészettörténeti gyűjteményének közleményei
https://epa.oszk.hu/02500/02581
1927-1930
EPA-02581
Nuova Corvina
rivista di italianistica dell'Istituto Italiano di Cultura per l'Ungheria
https://epa.oszk.hu/02500/02582
1993-
EPA-02582
Applied ecology and environmental research
International Scientific Journal
https://epa.oszk.hu/02500/02583
2003-
EPA-02583
.studiolo
a Kubinyi András Történész Műhely folyóirata
https://epa.oszk.hu/02500/02584
2014-
EPA-02584
Analecta technica Szegedinensia
review of Faculty of Engineering
https://epa.oszk.hu/02500/02585
2014-
EPA-02585
Új nézőpont
történelem, néprajz, társadalomtudomány, honismeret
https://epa.oszk.hu/02500/02586
2014-
EPA-02586
A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek

https://epa.oszk.hu/02500/02587
1883-1947
EPA-02587
Verhandlungen der ungarischen ärztlichen Gesellschaften
wissenschaftliche Berichte und Nachrichten aus Ungarn
https://epa.oszk.hu/02500/02588
1929-1937
EPA-02588
Deutsche Auszüge ungarischer wissenschaftlicher Zeitschriften

https://epa.oszk.hu/02500/02589
1934-1937
EPA-02589
Hungary
a quarterly review of hungarian life, letters and affairs
https://epa.oszk.hu/02500/02590
1930-1931
EPA-02590
Delejtű
a tudomány, anyagi érdekek és szépirodalom közlönye
https://epa.oszk.hu/02500/02591
1858-1861
EPA-02591
Analecta technica Szegedinensia
review of Faculty of Engineering
https://epa.oszk.hu/02500/02592
2014-
EPA-02592
Poligráf
a Közgazdasági Politechnikum lapja
https://epa.oszk.hu/02500/02593
1991-
EPA-02593
Közel-Nyugat
a Közgazdasági Politechnikum kulturális lapja
https://epa.oszk.hu/02500/02594
2014-
EPA-02594
A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának közleményei

https://epa.oszk.hu/02500/02595
1951-1981
EPA-02595
Acta historica Academiae Scientiarum Hungaricae
a Magyar Tudományos Akadémia történelemtudományi közleményei
https://epa.oszk.hu/02500/02596
1951-1989
EPA-02596
Acta juridica Academiae Scientiarum Hungaricae
a Magyar Tudományos Akadémia jogtudományi közleményei
https://epa.oszk.hu/02500/02597
1959-1990
EPA-02597
Acta juridica Hungarica
Hungarian journal of legal studies
https://epa.oszk.hu/02500/02598
1991-2012
EPA-02598
Olasz szemle
studi italiani in Ungheria
https://epa.oszk.hu/02500/02599
1942-1943
EPA-02599
Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines

https://epa.oszk.hu/02600/02600
1884-1914
EPA-02600
Les pays du Danube
revue mensuelle, politique, économique et littéraire
https://epa.oszk.hu/02600/02601
1923
EPA-02601
Danubian news

https://epa.oszk.hu/02600/02602
1934-1944
EPA-02602
Litteraria Hungarica

https://epa.oszk.hu/02600/02603
1941
EPA-02603
A Gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet évkönyve

https://epa.oszk.hu/02600/02604
1933-1940
EPA-02604
Biztonságpolitikai szemle

https://epa.oszk.hu/02600/02605
2008-
EPA-02605
Névtani értesítő

https://epa.oszk.hu/02600/02606
2006-
EPA-02606
Ungarn
Monatschrift für Deutsch-Ungarischen Kulturaustausch
https://epa.oszk.hu/02600/02607
1941-1944
EPA-02607
Székely közélet
politikai, közgazdasági és társadalmi újság
https://epa.oszk.hu/02600/02608
1931-1937
EPA-02608
Kláris
időszaki kulturális lap
https://epa.oszk.hu/02600/02609
2010-
EPA-02609
Acta sociologica
pécsi szociológiai szemle
https://epa.oszk.hu/02600/02610
2005-
EPA-02610
Túllépés
az AQUILA katolikus közösség negyedévi folyóirata
https://epa.oszk.hu/02600/02611
2014-
EPA-02611
Wellingtoni magyar hírmondó
a wellingtoni Magyar Fészek Havilapja
https://epa.oszk.hu/02600/02612
2014
EPA-02612
Ócsai kisbíró
Ócsa Város Önkormányzatának lapja
https://epa.oszk.hu/02600/02613
2007-
EPA-02613
Közel-Nyugat
a Közgazdasági Politechnikum kulturális lapja
https://epa.oszk.hu/02600/02614
2014-
EPA-02614
Corollarium

https://epa.oszk.hu/02600/02615
2013-2015
EPA-02615
Pénzügyi szemle (Budapest) (1963)
közpénzügyi szakfolyóirat
https://epa.oszk.hu/02600/02616
2005-
EPA-02616
Public finance quarterly

https://epa.oszk.hu/02600/02617
2005-
EPA-02617
Bátonyterenyei napló
Bátonyterenye Város Önkormányzatának ingyenes közéleti havilapja
https://epa.oszk.hu/02600/02618
2014-
EPA-02618
Poligráf
a Közgazdasági Politechnikum lapja
https://epa.oszk.hu/02600/02619
1991-
EPA-02619
Information bulletin on variable stars

https://epa.oszk.hu/02600/02620
1965-
EPA-02620
Budakeszi hírmondó
a Budakeszi Önkormányzat közéleti folyóirata
https://epa.oszk.hu/02600/02621
2010-
EPA-02621
Sugo szemle folyóirat

https://epa.oszk.hu/02600/02622
2014-
EPA-02622
Impulzus
szegedi pszichológiai tanulmányok
https://epa.oszk.hu/02600/02623
2014-
EPA-02623
  1-100   101-200   201-300   301-400   401-500   501-600   601-700   701-800   
801-900   901-1000   1001-1100   1101-1200   1201-1300   1301-1400   1401-1500   1501-1600   
1601-1700   1701-1800   1801-1900   1901-2000   2001-2100   2101-2200   2201-2300   2301-2400   
2401-2500   2501-2600   2601-2700   2701-2800   2801-2900   2901-3000   3001-3100   3101-3200   
3201-3300   3301-3400   3401-3500   3501-3600   3601-3700   3701-3800   3801-3900   3901-4000   
4001-4100   4101-4200   4201-4300   4301-4400   4401-4500   4501-4600   4601-4700   4701-4800   
4801-4900   4901-5000   5001-5079